MARY KOUWENHOVEN FOTOGRAFIE
De fotograaf van mensen met een verstandelijke beperking

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Mary Kouwenhoven Fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 juli 2021.
Mary Kouwenhoven Fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in haar en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Mary Kouwenhoven Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je de website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan marykouwenhovenfotografie@gmail.com

Persoonsgegevens 
Mary Kouwenhoven Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt, omdat je gebruik wil maken van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij (indien van toepassing voor het doel) verwerkt:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.mkfotografie.com en/of dienst Mary Kouwenhoven Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via marykouwenhovenfotografie@gmail.com, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?
Mary Kouwenhoven Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het laten zien van foto’s die zij gemaakt heeft tijdens het evenement
  (gerechtvaardigd belang)
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Mary Kouwenhoven Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?
Mary Kouwenhoven Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: totdat je haar verzoekt deze te verwijderen of totdat zij haar activiteiten beëindigt, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden
Mary Kouwenhoven Fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Mary Kouwenhoven fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mary Kouwenhoven Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemd, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marykouwenhovenfotografie@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. 
Mary Kouwenhoven Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de  Autoriteit Persoonsgegevens.​

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Mary Kouwenhoven Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als je vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via marykouwenhovenfotografie@gmail.com.